שיכוך

הגלים אלקטרומגנטיים הנוצרים על ידי מכשירים אלקטרוניים עלולים להשפיע לרעה על רכיבים אלקטרוניים אחרים . מוצרי EMI/RFI   נועדו למלא אחר הביקוש לנטרול השפעות אלו.
 
מוצרי שיכוך נמצאים בשימוש במוצרים אזרחיים וצבאיים. טכנולוגיית EMI/RFI   נועדו לבלום השפעות מגנטיות של מערכות על סביבת העבודה ועל בני אדם.

Contact

Subscribe our newslleter

Teradion Industrial Park, 1 Sagol Street, Hightex 1 Building, Misgav. P.O.Box 64, 2017400 Israel. Tel: 972-73-2152516  Fax: 972-4-9913012  

© 2016 created by Digital - Cut Or Ltd